+ 34 981 850 903

Un mar para todos

O club ADECO-DEA é unha entidade deportiva de caracter social, cuxo obxectivo é fomentar a integración das persoas con discapacidade a través da actividade física, lúdica e deportiva.

No 2017 adquire unha embarcación adaptada financiada polo GALP Seo de Fisterra Ría de Muros-Noia, e crea o proxecto “Un Mar Para Todos” co obxectivo de facilitarlle a práctica de actividades náuticas, visitas pola ría e navegación polo tambre as persoas con discapacidade.

As persoas que estean interesadas en navegar nesta embarcación, accesible e adaptada para ser tripulada por persoas con discapacidade pola nosa ría, podense poñer en contacto co club ADECO-DEA.
Teléfonos de contacto ( 981 97 28 22) movil ( 687 48 89 02 )
E-Mail de contacto (adeco.dea@gmail.com)
Nota: Esta actividade comenzará a partir de Decembro de 2017